Predslavenski period

Porijeklo krsne slave imena paganski korijeni

izdvojeno iz Glasnika Zemaljskog muzeja iz 1912.g. strana 391-396 koje se kao skenirane mogu pogledati poslije priloženog texta Dr Aleksandar Mitrović Po meni nije osnovano mišljenje, da je krsno ime ili krsna slava ni patarenskog, ni srpskog, ni pravosalvnog postanka. Poznato je, da je i prije postanka hrišćanske vjere kod sviju naroda, čija nam je […]

Opširnije