Autoputevi u BiH izgradnja karte

Autoputevi u BiH izgradnja karte topografske karte obilaznice koridor VC

Tarčin – Konjic 21 km

JP “Autoceste FBiH” donijelo je odluku o početku eksproprijacije nekretnina za izgradnju autoceste na Koridoru 5C, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Zukići – Konjic, a koje se nalaze na području općine Konjic. Dionica Tarčin – Konjic iznosi ukupno 20 km,… Read More ›