Podatci o nacionalnoj strukturi umrlih i etnickoj strukturi rodene djece u federaciji 2012