Bosna Politika

NAPUŠTANJE BOŠNJAŠTVA NACIONALIZACIJA BOSANSKIH PRAVOSLAVACA

NAPUŠTANJE BOŠNJAŠTVA NACIONALIZACIJA BOSANSKIH PRAVOSLAVACA Kolika su bila nastojanja da se kod bosanskih pravoslavaca ugradi srpska nacionalna svijesti, govori činjenica da se poslije 1863. godine javila potreba za osnivanjem društva za širenje srpskog imena u Bosni. Kako navodi historičar i direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu od 1926. do 1936. godine član SANU-a Vladislav Skarić, društvo […]

Opširnije