Nada klaić – Bosna je samostalan politički subjekt