Bosna Politika

Istrage o kriminalu i korupciji u rs pokušavaju se predstaviti kao napadi na političku ličnost

Istrage o kriminalu i korupciji u rs pokušavaju se predstaviti kao napadi na političku ličnost U ovoj zemlji postoje veoma snažne i uticajne grupe ljudi koje su dobrim dijelom kriminalizovane, koje u različitim institucijama proizvode povode za sukobe, zbog kojih brojna važna pitanja, poput ekonomskih i socijalnih tema, ostaju u zaprećku. To se posebno odnosi […]

Opširnije