Hrvatska povijest, Predslavenski period, Srednjovjekovna Bosna i CB

Ferdo Šišić o Vlasima

iz knjige “Povijest Hrvata” koja se može pročitati ovdje ….rimskih je kolonista i POROMANJENIH STAROSJEDILACA bilo razmjerno mnogo, naročito uz primorje, po otocima i onim rijetkim gradovima i omanjim mjestima, djelomično i u unutrašnjosti, što ih slavenska bujica kako-tako poštedjela. Oni na primorju nosili su najprije ime Romani (što je značilo bizantske Grke), no već […]

Opširnije
Hrvatska povijest

Hrvati su bili prljavi koljači, a Tomislav nije ni okrunjen JUTARNJI LIST

ZAGREB – Kada se svojedobno hrvatski povjesničar Neven Budak drznuo posumnjati u velebnu krunidbu Tomislava za hrvatskog nam kralja u pustopoljini kod Duvna zagonetne 925. godine, kao podatak koji je zabetoniran u našoj domoljubnoj svijesti, inženjeri nacionalnih duša skrili su taj rad od nježnih ušiju hrvatskih učenika. I Odjel za srednjovjekovnu povijest Hrvatskog instituta za […]

Opširnije
Hrvatska povijest

Granice Hrvatske u Tomislavovo doba (povijest.net)

Tko je Tomislav? Svaki se povjesničar u svome poslu nužno susreće i s onim pitanjima na koja najčešće nije moguće odgovor pronaći u povijesnim izvorima. Reljefne osobitosti, klimatski uvjeti ili vegetacijeke posebnosti, primjerice, ključni su čimbenik za život ljudi, razvitak društva i privrede na određenom prostoru, gustoću naseljenosti itd. No, izvori o tome u pravilu […]

Opširnije
Hrvatska povijest

1911. Seljaci katolici u Bosni ne znaju za Hrvatsko ime

‘Bosna i Hercegovina i ustavne uredbe’ 1911. godine piše austro-ugarski diplomat A. Sheck: “Kada se jednom srpskom /pravoslavnom/ seljaku postavi pitanje šta je, on samosvjesno odgovcara: ‘Srbin, gospodine’, a kad se to isto pitanje postavi katoličkom seljaku, on stidljivo odgovara da je katolik. Ni od jednog bosanskog seljaka nisam čuo da je Hrvat. Nasuprot tome, […]

Opširnije
Hrvatska povijest

Trpimirova darovnica Hrvatski falsifikat najprizemnije vrste

Najstarije je prvorazredno vrelo koje spominje ime hrvatskog naroda u danasnjoj Hrvatskoj Branimirov natpis u kojem se on naziva dux Cruatorum. Toj vijesti moze se s velikim stupnjem vjerojatnosti pribrojiti i isprava o tzv. Trpimirovoj darovnici, koja je nazalost sacuvana samo u ne osobito pouzdanom prijepisu iz 1568. godine. U njoj stoji: Trpimir dux Chroatorum. […]

Opširnije
Hrvatska povijest

HRVATSKI VLADARI (knezovi, kraljevi, carevi, banovi)

Knezovi Posavske Hrvatske oko 796. – 810. Vojnomir oko 810. – 823. Ljudevit oko 829. – 838. Ratimir oko 880. – 897. Braslav Knezovi Primorske (Dalmatinske) Hrvatske II. pol. VII. st. Porga II. pol. VIII. st. Viseslav oko 810. – 821. Borna 821. – oko 835. Vladislav oko 835. – oko 845. Mislav 845. – […]

Opširnije
Hrvatska povijest

Sporazum Cvetkovic-Macek i odnos Hrvatske politike prema Bosnjacima

Prof dr. Ivo Banac Odnos hrvatske politike prema Bosnjacima za vrijeme Kraljevine SHS i za vrijeme NDH Pitanje Bosne u hrvatskoj povijesti, pa prema tomu i pitanje hrvatskog odnosa prema Bosnjacima, izuzetno je izazovno jer u prvom redu pretpostavlja stanovitu ovorenost prema slojevitim identitetima, ali nista manje i spremnost za prihvacanje posebnih putova razvoja modernih […]

Opširnije